{site_title} כרגע תחת עבודות תחזוקה. אנא חזור בזמן מאוחר יותר.  • מה זה אמור להיות?  • @דברים-בטלים
    אם אף אחד לא בחר עד עכשיו לענות על זה, זה יכול להיות מ 2סיבות
    א. שלא נתקלו בזה
    ב. שנתקלו בזה הרבה ולא מתרגשים מזה.

    אז אני עונה לך בתשובה ב. :slight_smile:


התחבר כדי לפרסם תגובה