כמה זמן לוקח לנטפרי לאשר אתר?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: