למה באתר Macys התמונות לא נשלחות לבדיקה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: