העלמת הלשונית מימין והוספתה כתוסף - בעיה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: