חיברו אותי בVPN לנטפרי וכשאני מתנתק יש אתרים שעובדים ויש שלא

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: