למה באמת הFTP סגור כברירת מחדל?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: