• האם מרכז הפניות עובד ביום שישי ומוצ"ש?!
    או שלא ואז במידה ושלחתי שאלה לטיפול אקבל תשובה רק ביום שני [עד שיירד העומס של סופ"ש]?!

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: