אניוואר ווינדוס 7, הילכו שניים יחדיו?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: