מחיקת טקסט אוטמטי - גם במשניות וכדומה


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: