למה הסינון היום ארוך מהרגיל?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: