שליחת מייל אוטומטי עם קבצים מצורפים


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: