הודעה למשתמשי נטפרי  • שימו לב: כל הכלים הזמינים לעריכת הודעות באתר פה היינו הדגשה, הגדלה, הטיה של המילים וכו' - תקפים גם למרכז הפניות.

    למשל כאשר תכתבו במרכז הפניות ותשימו שני כוכביות כך ** ** [צמודים למילה הראשונה והאחרונה במשפט] - תקבלו את המשפט במודגש!

    בהצלחה!  • הקפצה/רענון לטובת המשתמשים.


התחבר כדי לפרסם תגובה