יש מצב עתידי שטלגרם יעבוד בנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: