נט סטיק HUAWEI E8372 לא מזהה סים 019

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: