מישהו יודע בעולם למה אין רשימה נורמלית איפוא מתחברים לנטפרי וקונים את הסימים שלהם

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: