למה אני לא יכול להתקין שום תוסף? ולמה אין לי בחלונית "דווח על תוכן לא ראוי"?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: