האם נטפרי חוסמת כניסת התראות מאתרים חסומים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: