איך אני יכול להתחבר אוטומטי לVPN של נטפרי עם עליית המחשב ולא כל פעם להתחבר מחדש

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: