מרכז הפניות של נטפרי - מה קורה מאחורי הקלעים... • @957 זה לא עוזר
  אגב איזה אשכול? • @משוש
  שלח לי מייל

  000@957.co.il
  


 • @957 לא הבנתי מה הכתובת • @משוש
  תלחץ לחצן ימני על כתובת המייל ושם העתק כתובת אימייל • אוקיי שלחתי • @957 אמר במרכז הפניות של נטפרי - מה קורה מאחורי הקלעים...:

  @משוש
  שלח פניה במערכת הפניות
  ככל הנראה הפעלה מחדש של המחשב תפתור לך את זה,
  שים לב שהגבת באשכול לא מתאים, (הנושא שלך לא קשור למרכז הפניות של נטפרי מה קורה מאחורי הקלעים)

  אין כמעט צד בעולם שהבעיה קשורה לנטפרי,
  נראה שמוגדר פרוקסי לכתובת לוקלית • @shraga השאלה איזה פרוקסי יש לו שם.
  הוא לא נידב פרטים......
  אם זה היה פורט **** הייתי בודק ביותר סבירות את נטפרי

  אם כי סבירות מאד גבוהה שאתה צודק, וזה אכן לא קשור לנטפרי (או הפוך, זה איזה רוגלה שמעבירה את כל התעבורה שלו דרכה ואת זה נטפרי חוסם וממילא כל הבלגן) • עדיין לא התקבלה החלטה האם להתקין את התוסף במקוואות וכדו', וכן מה נעשה במידה וקהילה שיש לה ועדת רבנים משלה תאשר את התקנת התוסף. גם בנושא זה נתייעץ עם שלוחיהם של בית הדין, משמרת הקודש והחינוך.

  כנראה שההחלטה התקבלה להלן הודעת נדרים.
  במוקדים הבאים הותקנו עמדות של נדרים פלוס המאפשרות (מלבד האופציה לתרום לכ-2500 ארגוני חסד, קופות צדקה, מוסדות ובתי כנסת) גם הטענה של כרטיסי רב קו

  מתנ"ס בוכרים דוד 10, י"ם
  מתנ"ס בית וגן תורה ועבודה 10
  מתנ"ס הר נוף הרב רפאל קצנלבוגן 43
  מתנ"ס רמת שלמה קהילות יעקב 10
  מתנ"ס רוממה זכרון יעקב 5
  מתנ"ס בוכרים הטורים 23
  נווה יעקב רח' וינוגרד 5 משפחת ברגשטיין
  נווה יעקב רח' שדיקר 12 משפחת חשין
  נווה יעקב רח' אדמונד פלג 10/14 משפחת שיינין
  סניף "דגל התורה" ירושלים ראשית חכמה 25
  כמו"כ בחלק מבתי הכנסת בנוה יעקב הותקנו (לאחר קבלת אישור בכתב מרבני השכונה) אופציה להטענת רב קו בעמדות נדרים פלוס.

  bolded text • @חמד-ילד
  מלבד השורה האחרונה, שאר המידע מותאם להחלטת בית הדין שלא להתקין בבתי הכנסת.
  גם לאחר החלטת בית הדין הגיעו מאות פניות לנדרים פלוס בקשר להטענת רב קו בעמדות בבתי הכנסת, ובהתייעצות עם גורמים מטעם הבד"צ הוחלט שבמידה ומרא דאתרא מאשר בכתב את הוספת האופציה ניתן להתקין לאחר הסרת חותמת הכשרות של בית הדין מהעמדה.


התחבר כדי לפרסם תגובה