האם יש מישהו שמחובר לנטפרי עם טלפון של 014

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: