נטפרי לא עובד עם גולן טלקום?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: