מה יהיה עם שרת שיתוף קבצים נורמלי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: