מזל טוב לספק RL על התפריט הטלפוני החדש...

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: