נטפרי פירוש ותרגום: • נטפרי פירושו: תירגום מיטב הטכנולוגיה להלכה מעשית! • @שלום-עולם לדעתי לא.
  נטפרי פירושו, בריחה מ'מיטב' הטכנולוגיה אל המינימום הקיומי.
  "עברי אנכי" - פירושו: כל העולם בעבר א', ואנחנו בעבר אחר...! • @עברי-אנכי עיין אור החיים בפרשה עה"פ בערבה • @avrech אמר בנטפרי פירוש ותרגום::

  @עברי-אנכי עיין אור החיים בפרשה עה"פ בערבה

  הפסוק הוא בספר יונה - פרק א', פסוק ט' - אין לי ע"ז אוה"ח. אך עי' באלשיך הק' ובמלב"ים שם, דברים נפלאים ביותר.
  שמא התכוונת למקום אחר, וד"ל. • @עברי-אנכי על הפסוק "בערבה" בפרשת דברים - עיין שם אוה"ח


התחבר כדי לפרסם תגובה