עדכון שדות אוטומטי בהדפסה בוורד - אפשר לבטל?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: