אזהרה למי שלא יודע, וטוב באמת שהוא לא יודע.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: