הגדרות סינון שונות לשני חיבורי רשת תחת אותו חשבון • האם ניתן לעשות זאת וכיצד?
  בדף הגדרות הסינון יש את רשימת החשבונות המשויכים להגדרות, כיצד ניתן להשאיר חשבון מחובר למנוי מצד אחד ומצד שני לתת לו הגדרות סינון נפרדות.
  בדף הויקי הקטע של חשבון משויך לסינון ריק ולא מצאתי הסבר איך עושים זאת.
  אודה למי שיחכימני. • @6262 כבר דנו בזה כאן ויכול להיות שיש שם פיתרון לצורך הספציפי שלך עיי"ש, בכל מקרה זו הצעה לפיתוח. • @שלום-על-ישראל תודה
  אכן טעות שלי לא חשבתי שמדובר על אותו דבר, וקצת הטעה אותי זה שבדף הגדרות הסינון יש סעיף שמגדיר לאיזה חשבון רשת יוגדרו ההגדרות.
  לעת עתה פשוט צריך לרשום על מספר טלפון נפרד.


התחבר כדי לפרסם תגובה