• אשה אחת רוצה לעבור לנטפרי, אבל היות שהיא צריכה הרצאות שחלקם הגדול עם נשים (-צנועות), היא שואלת אם יש כזה מצב בנטפרי לאשר סרטונים כאלו.

  נ.ב בלא יועיל לה להוריד רק את ההרצאה בלי הסרטון.


 • שאל במרכז הפניות


 • למה לא לפתוח קזו קהילה בנטפרי שתהיה רק לנשים בלבד? • @סופר התשובה היא לא.!!!
  אצל גברים אין הבדל בין צנועות ללא צנועות.


 • @יעקב.ק אמר בסרטונים עם נשים:

  @סופר התשובה היא לא.!!!
  אצל גברים אין הבדל בין צנועות ללא צנועות.

  יש לנו נציג חדש...


 • @GolanArt במקום שאין איש יש (חבר) איש
  ובמקום שיש חילול ה'...
  אין עושים כבוד לרב.


 • @יעקב.ק אמר בסרטונים עם נשים:

  @GolanArt במקום שאין איש יש (חבר) איש
  ובמקום שיש חילול ה'...
  אין עושים כבוד (לגולן) לרב.

  חפשי אחי, תרגיש נוח. כל עוד
  אתה מזלזל בכבודי האישי זה בסדר גמור.
  אבל דיר באלק, חבר, לא חסר!


 • @GolanArt אמר בסרטונים עם נשים:

  @יעקב.ק אמר בסרטונים עם נשים:

  @GolanArt במקום שאין איש יש (חבר) איש
  ובמקום שיש חילול ה'...
  אין עושים כבוד (לגולן) לרב.

  חפשי אחי, תרגיש נוח. כל עוד
  אתה מזלזל בכבודי האישי זה בסדר גמור.
  אבל דיר באלק, חבר לא חסר!

  מה בדיוק קורה כאן מי חבר של מי ומי חסר למי מי איש של מי מי הוא גולן מי הוא הרב מי מזלזל במי מי מרגיש נוח ומי דיר


 • @יעקב-ק חבר או לא משנה איך שתקרא לעצמך.
  גולן אולי לא חס על כבודו, אבל אני כן.

  וסליחה שאני קצת דרמטי, אבל...
  אני מודיע לך בזאת שאם לא תמחוק את ההודעה שלך ותתנצל, אני אחסום אותך לצמיתות.
  ואני יודע שתחזור בשם אחר, אבל משום מה, ניתן לזהות את זה מרחוק.


 • @baruch יישר כחכם!
  אסור לתת לפורום פה לדרדר לרמת שיחה לא נאותה, רדודה, פוגענית ולא עניינית. ישנם כאן אנשים (ובראשם / מעל כולם העורכים), שהם אנשי מופת בייחס ובהתנהגות של בני תורה, כבוד הזולת, ובין אדם לחברו. נטפרי ביסודה הוקמה לתרום לאחר ולעזור - ומי שאיננו מתאים, אין מקומו פה.
  החותם ברגשי הערכה עמוקים וכנים,
  ומחזק את ידי העוסקים במלאכה.


 • @baruch מעניין שלא הגבת על הצורך לפתיחת אתר עם נשים צנועות.!
  ועד כמה שידוע לי אתה יודע בעצמך למחוק פוסטים.
  ולענייננו.
  בתור אחד שיודע עניין תראה לי היכן פגעתי.
  ואיך פגעתי כדי שאתנצל.
  בגמ' מובא שבמקום שיש חילול ה' לא עושים כבוד לרב..
  אי וקשה איך מותר לפגוע בכבוד הרב.?
  אלא מה תאמר?
  מחכה לתשובה?
  נ.ב
  אני מבקש שרק ברוך יענה על זה ולא הם ינעצו את הפוסט?


 • @GolanArt לא פגעתי בכבודך תפסיק לחשוב שפוגעים בך.
  ואם כן פגעתי תהיה מהנעלבים ולא עולבים,
  ותדע הכל מאתו יתברך כל הבזיונות וכל הייסורים.
  ואם כן פגעתי...תשמח.

  ולעניינו אם כן פגעתי אני מתנצל ולא בגלל ידידי ברוך אלא בגלל שאין זה רצון ה'.
  כוונתי היתה לא לפגוע בך אלא לעשות מעשה פנחס.
  בהוקרה על תרומתך לנטפרי
  המעריך באמת.
  חבר.


 • @יעקב.ק אמר בסרטונים עם נשים:

  @GolanArt לא פגעתי בכבודך תפסיק לחשוב שפוגעים בך.
  ואם כן פגעתי תהיה מהנעלבים ולא עולבים,
  ותדע הכל מאתו יתברך כל הבזיונות וכל הייסורים.
  ואם כן פגעתי...תשמח.

  ולעניינו אם כן פגעתי אני מתנצל ולא בגלל ידידי ברוך אלא בגלל שאין זה רצון ה'.
  כוונתי היתה לא לפגוע בך אלא לעשות מעשה פנחס.
  בהוקרה על תרומתך לנטפרי
  המעריך באמת.
  חבר.

  אני אסביר את עצמי. בין אם התכוונת בין אם לאו,
  לדבר נגדי אתה יכול חפשי כי זה לא רק לא פוגע בי
  זה על גבול המשעשע, אבל רק תדע גבולות כדי
  לא להוריד את רמת הפורום, וכדי לא להרגיז את חבריי
  להנהלה שלא ימחקו אותך מהמפה...
  עם זאת, לגבי פגיעה בניקים אחרים או במנהלים או
  הורדת רמה, אהיה חייב לפעול מתוקף תפקידי והלוואי שלא.
  ושוב, אתה חופשי להשמיע ביקורת נוקבת נגדי, אני אחד
  מהחבר'ה פה, תרגיש נוח (רק ברמה!).


 • @GolanArt אמר בסרטונים עם נשים:

  @יעקב.ק אמר בסרטונים עם נשים:

  @GolanArt לא פגעתי בכבודך תפסיק לחשוב שפוגעים בך.
  ואם כן פגעתי תהיה מהנעלבים ולא עולבים,
  ותדע הכל מאתו יתברך כל הבזיונות וכל הייסורים.
  ואם כן פגעתי...תשמח.

  ולעניינו אם כן פגעתי אני מתנצל ולא בגלל ידידי ברוך אלא בגלל שאין זה רצון ה'.
  כוונתי היתה לא לפגוע בך אלא לעשות מעשה פנחס.
  בהוקרה על תרומתך לנטפרי
  המעריך באמת.
  חבר.

  אני אסביר את עצמי. בין אם התכוונת בין אם לאו,
  לדבר נגדי אתה יכול חפשי כי זה לא רק לא פוגע בי
  זה על גבול המשעשע, אבל רק תדע גבולות כדי
  לא להוריד את רמת הפורום, וכדי לא להרגיז את חבריי
  להנהלה שלא ימחקו אותך מהמפה...
  עם זאת, לגבי פגיעה בניקים אחרים או במנהלים או
  הורדת רמה, אהיה חייב לפעול מתוקף תפקידי והלוואי שלא.
  ושוב, אתה חופשי להשמיע ביקורת נוקבת נגדי, אני אחד
  מהחבר'ה פה, תרגיש נוח (רק ברמה!).

  כל הכבוד!!!!
  אני מעריך.
  אולי תמכור לי את הזכויות מהבזיונות.


 • @עברי-אנכי אמר בסרטונים עם נשים:

  @baruch יישר כחכם!
  אסור לתת לפורום פה לדרדר לרמת שיחה לא נאותה, רדודה, פוגענית ולא עניינית. ישנם כאן אנשים (ובראשם / מעל כולם העורכים), שהם אנשי מופת בייחס ובהתנהגות של בני תורה, כבוד הזולת, ובין אדם לחברו. נטפרי ביסודה הוקמה לתרום לאחר ולעזור - ומי שאיננו מתאים, אין מקומו פה.
  החותם ברגשי הערכה עמוקים וכנים,
  ומחזק את ידי העוסקים במלאכה.

  בלי לזלזל חלילה במנהלי נטפרי היקרים, אבל המקום להלל ולשבח הוא ממש לא תוכ"ד שהמנהלים נוזפים במישהו! וזה בבחינת רוקד על הדם!!!


 • @האברך אמר בסרטונים עם נשים:

  בלי לזלזל חלילה במנהלי נטפרי היקרים, אבל המקום להלל ולשבח הוא ממש לא תוכ"ד שהמנהלים נוזפים במישהו! וזה בבחינת רוקד על הדם!!!

  אין ספק שיש הרבה מן האמת במה שכתבת, אךכוונתי בעיקר הייתה להביע מורת רוח ומחאה מסוג כזה של פוסטים - לא ענייניים ופוגעניים, עם תוכחה לדו"ד הלא ראוי כלל לפורומים שלנו, שכולנו שומרים כאן על כבוד האחר, ורק בגישה לעזור - והזדהות ושמחה, שיש בצד העורכים מי שעומד על המשמר.
  בכ"מ, נבקש מן העורכים שכאן, שכאשר יתקיימו שוב דיונים מעין אלו, שפשוט ינעלו את הפוסט / ימחקוהו, הכל לפי ראות עיני המורה, כאשר עשו כן פעמים רבות בעבר.


 • @עברי-אנכי אני חושב שהגזמת...
  בוא תראה ותוכיח כבר איפה זלזלו ופגעו.


 • @האברך סוף כל סוף קול שפוי כאן.
  ואולי כבודו יראה לי איפה הם רואים פגיעה.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: