מהיום לוחצים על התמונה בגוגל הנגאוט (בצ'אט של ג'ימייל) בלחיצה בודדת.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: