בזמן האחרון כל פעם קופץ לי "ברוכים הבאים לנטפרי" למה??

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: