תוכנות להורדה - התודה והברכה


 • לאחר שחזרו ונשנו בעיות של מגבלת אחסון בשרת החינמי - בו אוחסן האתר.
  נרתם @957 לארח את האתר בשרתים שלו, ובכך לפתור את הבעיה.
  זכות הרבים תעמוד לו.


 • וכעונה אמן אחר ברכת עצמו
  התודה והברכה ל@zvizvi שמשקיע באתר וכבר נהפך לעניין של הרגל בפורום לכתוב @zvizvi תעלה לאתר כאילו ומדובר ברובוט.


 • תרשו גם לנו (הקטנים שבעם) להביע בזאת -
  את הערכתנו הכנה והעמוקה, לאנשי אמת מיוחדים ונעלים, אשר עושים לילות כימים, ומשקיעים מ'מיטב' הונם ואונם, כדי להביא כאן לידי גמר סולת מנופה, לרשת כשרה וטהורה.
  בל נשכח בעת הזאת את האיש הזכור לטוב, אשר נקרא בשם @mgicode - אשר לולא הוא, מי יודע כמה יוסף היו נופלים בשוקא, ורצונו הטוב מנידבת ליבו, להקים את המערכה הזאת, בבחינת ממש - מי לה' אלי!!
  כבר מס' פעמים כתבתי לכם, ואכפול: 'כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן'!
  יהי חלקי עמכם, חזקו ואמצו, לכו בכחכם זה - והושעתם את העם!

  החותם ברגשי כבוד ואהבה,
  המסתופף בצילכם.


 • הנני מצטרף לכל המברכים להנהו צנטרי טובי הלב פה אשר משיעים מהונם ומרצם לסייע לכל נצרך ב'שמחה' ובחפץ לב.
  שיזכו לשפע פרנסה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם - אמן
  ( - )

  נ.ב. @957 לפחות שים שם באתר איזו פרסומת קטנה.. 😉

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: