• @magicode שמתי לב שיש הרבה עידכונים שינויים וכו' בנטפרי שאני מתעדכן בהם רק במעקב שוטף אחרי הפורום פה ולפעמים רק אחרי זמן אני מגלה
    וחבל יש כל מיני שחסומים מראש או שלא רוצים לבזבז את הזמן בפורום ולא מקבלים עידכונים
    הצעתי שכל שיפור או עידכון או הודעה לדוגמה עידכון גירסה של הוייפרי וכו' עדכון שעות, עומס בעיות וכו
    ישלח אטומטית לכל המיילים של מי שמחובר לנטפרי עם אפשרות הסרה למי שבכל זאת לא ירצה לקבל


  • @shukiha הוצע לפני 14 ימים פה.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: