התקנתי adobe cs5.5 והוא כותב לי הודעת שגיאה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: