בלחיצה בפנל על 'רענן תמונות' אכן התמונות מתרעננות??

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: