בקשת ייעול: איך מתאימים סים שמיועד לגלישה דרך סטיק שיעבוד גם על מכשיר סלולרי?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: