בקשת ייעול: איך מתאימים סים שמיועד לגלישה דרך סטיק שיעבוד גם על מכשיר סלולרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: