• ניסתי ליצור רשימה שחורה, וראיתי שיש רשימה של כתובות אתרים ללא תיאור בעברית איזה אתר חסום.

    ההצעה שלי לעשות מימין או משמאל לשורה אפשרות לכתוב בעברית את שם האתר שחסמנו, שאם נרצה לפתוח לא נפתח אחרים וכדומה

    מכיון שרבים מהמשתמשים אינם יודעים אנגלית.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: