שפות נוספות לרובוט האטומטי...להעלות את היעילות של נטפרי עשרות מונים


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: