VPN של RL • עוד מישהו נתקל עכשיו בבעיות של גלישה עם VPN של RL ? • @יוליוס
  מה הפירוש בעיות בגלישה תפרט • מתחבר אבל לא נותן לגלוש
  אין הודעת שגיאה פשוט האתר לא נטען • כן.
  לא היה לי רשת למשך כ-20 דקות...

  ב"ה הסתדר, ועכשיו הכל תקין. • הסתדר גם לי • ג"א מצטרף • @יוליוס
  זה פעם ראשונה שאתה מתחבר ? הוא מוגדר טוב?
  מה השגיאה שהוא מחזיר? • סליחה סליחה.
  פתאום אני רואה שהשרשור מדבר על vpn, ואני מחובר עם ספק.
  אבל זה היינו הך לעניין זה.

  ב"ה שעכשיו הכל בסיידר, ולא נתקענו באמצע הלילה ללא גלישה.
  אוי, זה מה שהיה חסר לי עכשיו.. • @957 היתה תקלה בRL ג"א לא הצלחתי להתחבר כלל (היה מחובר אבל החיבור אבד לפתע).
  עכשיו הכל תקין ב"ה


התחבר כדי לפרסם תגובה