איך שולחים פניה שלא קשורה לפתיחת אתר?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: