בעיות במערכת ההפעלה- בגלל החסימה??

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: