חסימה זמנית למחשב שאול • עקב מסירת המחשב הקבוע לתיקון קיבלנו בהשאלה מחשב נייד.
  אנו מחפשים עצות איך לחסום אותו באופן זמני (כשבועיים) באופן שאין בו סיכון למחשב השאול (יש לנו זכות שימוש סביר כולל התקנת תוכנות). זו אחת הסיבות לכך שאיננו מעוניינים לחסום באמצעות וויפרי.
  נשמח לכל הדרכה ועצה. • לדעתי מתאים לכם אניוור. (תשלום של 20 ש"ח לחודש). תיפנו למערכת הפניות לקבלת קישור לתוכנה • תודה, ננסה. • באופן זה אמנם יוכל לגלוש דרך נט פרי אבל יוכלו גם לא להפעיל את ה VPN ואז לגלוש ברשת פרוצה, לא?

  הבנתי שבמקרים מיוחדים כאלו יש ל @מנתק אופנים לעזור בזה ("פתרונות למקרים מיוחדים" ראה פרופיל)

 • @ליכט לא הבנתי מה אתה רוצה להראות לי. אני יודעת מצוין מה זה אניוור ומה זה וויפרי. אבל חשבתי שאם זה רק לשבועיים אפשר לסמוך על זה. אבל במחשבה שניה, גם לשבועיים א"א שתהיה את האפשרות לאינטרנט פרוץ.


 • נקיפדיה

  @משפחת-כהן אמר בחסימה זמנית למחשב שאול:

  עקב מסירת המחשב הקבוע לתיקון קיבלנו בהשאלה מחשב נייד.
  אנו מחפשים עצות איך לחסום אותו באופן זמני (כשבועיים) באופן שאין בו סיכון למחשב השאול (יש לנו זכות שימוש סביר כולל התקנת תוכנות). זו אחת הסיבות לכך שאיננו מעוניינים לחסום באמצעות וויפרי.
  נשמח לכל הדרכה ועצה.

  פנו ל @מנתק יש לו תוכנות חסימה מצויינות! • אפשר גם לפנות למרכז הפניות
  ייתכן שיגידו לכם להתקין wifree ולאחר שבועיים יתנו לכם את הקוד בחינם.
  זו דעתי בלי שום מקור אבל זאת ההצעה הכי בטוחה • @האברך ל @מנתק יש תוכנות חסימה ע"ג נטפרי או בלי קשר?


 • נקיפדיה

  @aiib אמר בחסימה זמנית למחשב שאול:

  @האברך ל @מנתק יש תוכנות חסימה ע"ג נטפרי או בלי קשר?

  בלי קשר. אבל תוכנות מצויינות.


 • נקיפדיה

  @משפחת-כהן אמר בחסימה זמנית למחשב שאול:

  עקב מסירת המחשב הקבוע לתיקון קיבלנו בהשאלה מחשב נייד.
  אנו מחפשים עצות איך לחסום אותו באופן זמני (כשבועיים) באופן שאין בו סיכון למחשב השאול (יש לנו זכות שימוש סביר כולל התקנת תוכנות). זו אחת הסיבות לכך שאיננו מעוניינים לחסום באמצעות וויפרי.
  נשמח לכל הדרכה ועצה.

  סליחה שאני מציק, אבל אולי אסור לכם מבחינה הלכתית להחזיר את המחשב בלי תוכנת חסימה, משום לאו דאורייתא של "לפני עוור לא תתן מכשול". • @משפחת-כהן אחרי כל הדיונים פה מה עשיתם בסוף ?


 • נקיפדיה

  @הקטן הוא כבר מפחד להגיב, עוד מעט וסקלוהו... לפני עיור...


 • נקיפדיה

  @WWW אמר בחסימה זמנית למחשב שאול:

  @הקטן הוא כבר מפחד להגיב, עוד מעט וסקלוהו... לפני עיור...

  משמע שהרב למד את הסוגיה והכריע שאין בזה חשש. ומי יבא אחר המלך...


 • נקיפדיה

  @האברך אמר בחסימה זמנית למחשב שאול:

  @WWW אמר בחסימה זמנית למחשב שאול:

  @הקטן הוא כבר מפחד להגיב, עוד מעט וסקלוהו... לפני עיור...

  משמע שהרב למד את הסוגיה והכריע שאין בזה חשש. ומי יבא אחר המלך...

  לא, בכלל לא, זה לא 'פורום לתורה' פה, באמת דיון מעניין.
  מה שבטוח, שעם כל הכבוד, אתה לא יכול להכריח את המשאיל, להשתמש בחברת סינון מסוימת, וא"כ לא נראה לי שיש לזה פתרון טכני...


 • נקיפדיה

  @מנתק יצא לך לשאול רבנים על כגון דא לגבי לפנ"ע. מה הרב אומר בנידו"ד? • @הקטן אמר בחסימה זמנית למחשב שאול:

  @משפחת-כהן אחרי כל הדיונים פה מה עשיתם בסוף ?

  @מנתק סייע לנו בחפץ לב, וכן נעזרנו במחלקת הפניות, אך בסופו של דבר הלכנו על חסימה בינונית, וזאת בעיקר כדי שלא לגרום סיכון לנזק או בעיה לבעל המחשב (שמתנגד קשות לכל נושא החסימה).
  זהו פתרון מאד ספציפי ואישי שאין טעם לפרטו כאן.
  תודה לכל המייעצים! • @האברך
  לשיטתך כל חנות שמוכרת מחשבים עוברת על לפני עוור...
  ללפני עוור יש כללים
  הנה מ"מ שמצאתי הרגע
  אם תרצה להשכיל אתה מוזמן לפתוח אשכול בפורום לתורה ושם יתברר בעז"ה

  שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן עב

  וגם מסתבר דלא אסרו משום מסייע ידי עוברי עבירה כשליכא איסור לפני עור אלא בנותן לו דבר שיעשה בו רק מעשה העבירה אבל בדבר שהעיקר הוא למעשה היתר כגון שכירת האולם שהוא לעשות בו החתונה והסעודה רק שיעשה שם גם מעשה עבירה דרקודים אין להחשיב שהשכירות הוא ע"ז ולאסור, דאל"כ היה לן לאסור מלמכור כל כלי לעוברי עבירה כגון קדרות לבשל משום דיבשל בהו גם בשבת וגם מאכלות אסורות אלא הוא משום דכיון דעיקר הדבר אינו לאיסורין לא אסרו בזה משום מסייע כשליכא איסור דלפני עור.

  והנה אף בליכא במקום אחר נמי אינו ברור לאסור בכה"ג שהוא דבר שאינו מיוחד תשמישו רק לעבירה ויותר נוטה שאין בזה משום לפ"ע ומסייע ומותר. וראיה קצת משביעית פ"ה מ"ו דתנן זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור לאיסור ולהיתר מותר, אף שכיון שאיירי בחשוד על השביעית כמפורש בכל המפרשים מהא דירושלמי, א"כ הרי ודאי יעשה בהם גם מלאכת איסור ומ"מ מותר. ודין זה הוא אף בלא דרכי שלום כמפורש שם מ"ט מפשיטות הירושלמי. ועיין בפי' מהר"י בן מלכי צדק שם במ"ח שכתב שיכול לומר לשחיטה מכרתיו לך וכן כתב בסמוך שיכול לומר לאכלה מוכר לו שיכול לומר למאכלך נתתי המעות, שלשון זה משמע שנותן טעם לההיתר מפני שתלוי במוכר שהוא מוכר לו לדבר ההיתר שהרי בשביל זה לבד נמי היה מוכר לו ונמצא שאין במעשה של המוכר עשית מעשה מכשול שלא ניתוסף שום מעשה בשביל העבירה שיעשה. ומה שעי"ז יוכל לעשות העבירה, הוא רק גרם שיכשיל את עצמו שזה לא נאסר. ולכן במכירת קדרות וכדומה אף שודאי יעשה בהם גם איסורין אין לאסור.


 • נקיפדיה

  @אבק לכאורה אתה צודק (לגבי אייפונים וכד' שמעתי שזו שאלה, אבל לגבי מחשבים רגילים לכאו' הצדק עם כת"ר שליט"א ואכמ"ל)


התחבר כדי לפרסם תגובה