למה לזלזל אגב גנרטור בשבת הוא לא חומרא לחלק מהפוסקים אלא הלכה ממש שאסור להנות ממעשה שבת בשבת (מיהודי )ומהנאות שיש מזה בימות החול זה לא אותו דבר ששם הרי היה יכול לעשותו גם בחול


התחבר כדי לפרסם תגובה