פתיחת אתר לחשבונות משותפים לא מחוברים  • פתיחה ספציפית של אתר למשתמש, לאור בקשתו. האם פותח את האתר לכולם או רק למשתמש המבקש, השאלה הרלוונטית, באם יש לי 2 חשבונות נטפרי שמסיבות שונות לא רוצה לחבר אותם יחד, האם בקשה במשתמש אחד יפתח אצל השני, או שצריך לבקש (ולשלם) אצל שניהם?
    ואם לא איך ניתן לחבר אותם יחד לענין זה?  • @Shalom12
    באופן כללי פותח לכלל המשתמשים,
    למעט אם מדובר בפיקוח קהילתי וכדו


התחבר כדי לפרסם תגובה