WayFree • @גבריאל-פולארד אמר בWayFree:

  זו לא טעות, תקראו עד הסוף

  בהלכי ברחובות עיר שמעתי קול פנימי: "גבריאל, גבריאל"
  "הנני" השבתי. והקול המשיך:
  "הגלישה- עם נטפרי. את 'הדלת האחורית' גם סגרת עם ה- WiFree, אבל מה עם הרחוב?"
  חיש מהר החלטתי שלפחות בעשרת ימי תשובה אוריד את המשקפיים, וכך עשיתי.

  הכל יצא מפוקסל!!!

  החסרון: מועיל רק לבעלי מספר גבוה...

  למשל כש'מונחים בלימוד' אז ברחוב אתה חושב על אביי ורבא וכו' ואז אתה נמצא בביהמ"ד..
  בקיצור הכל הולך אחר המחשבה..


 • נקיפדיה

  @גבריאל-פולארד אמר בWayFree:

  בהלכי ברחובות עיר שמעתי קול פנימי: "גבריאל, גבריאל"
  "הנני" השבתי. והקול המשיך:
  "הגלישה- עם נטפרי. את 'הדלת האחורית' גם סגרת עם ה- WiFree, אבל מה עם הרחוב?"
  חיש מהר החלטתי שלפחות בעשרת ימי תשובה אוריד את המשקפיים, וכך עשיתי.

  הכל יצא מפוקסל!!!

  החסרון: מועיל רק לבעלי מספר גבוה...

  בחלומי, ואשמע את הקול מדבר אלי: "גבריאל, גבריאל"
  "תעשה טובה, לא עכשיו, אני ישן" השבתי. אך הקול בשלו:
  "למה רק בעשרת ימי תשובה?".
  ולכן מהיום:

  .WayFree. Anywhere, anytime, anyway

  תרגום: .WayFree. בכל מקום, בכל עת, בכל מקרה.

  @גבריאל, תשתף אותנו בכל התגלות, חזיון או נבואה שאתה חווה. יישר כח.


 • נקיפדיה

  @האברך אמר בWayFree:
  @גבריאל, תשתף אותנו בכל התגלות, חזיון או נבואה שאתה חווה. יישר כח.

  @האברך אבל רק עם בישול שלך, בלי זה זה לא זה.... :wink: :upside_down: • @האברך התרגום של ANYWAY קצת הורס את משחק המילים...

  ביאור: WAY פירושו דרך

  בנוגע לבקשתך, אני לא מעונין להתגלות... :) • @האברך אמר בWayFree:

  תרגום: .WayFree. בכל מקום, בכל עת, בכל מקרה.

  ??? כמה קיבלת באנגללית? התרגום האמיתי של wayfree הוא ספה. בחיזיון המופלא של @גבריאל-פולארד הוא מושג מושאל ל"דרך (way) חופשית (free)".
  [אולי התכוונת לanywhere שפירושו "בכל מקום" (בתרגום חופשי "בכל איפה")]
  אתה יודע, אם לא יידיש, לפחות משהו אחר...


 • נקיפדיה

  @שלום-על-ישראל
  @האברך פשוט תרגם את השורה ככתבה:

  0_1506888390423_שרטוט.png
  ובוגע לאנגללית - הוא לא קיבל ציון - כי הוא גם לא למד... :confounded: • @זהיר רק עכשיו הבנתי... הייתי בטוח שהוא התכוין לתרגם את המילה wayfree אחרי שראיתי מה שכתבת והבנתי שלא יכול להיות שניים שטועים עיינתי עוד קצת... טוב, כשאני מסתכל בפורו אני לא בא עם ראש של גמ'... קצת לנוח...


 • נקיפדיה

  @שלום-על-ישראל תנוח, ותנוח דעתך עליך.... • @האברך אמר בWayFree:

  @גבריאל-פולארד אמר בWayFree:

  בהלכי ברחובות עיר שמעתי קול פנימי: "גבריאל, גבריאל"
  "הנני" השבתי. והקול המשיך:
  "הגלישה- עם נטפרי. את 'הדלת האחורית' גם סגרת עם ה- WiFree, אבל מה עם הרחוב?"
  חיש מהר החלטתי שלפחות בעשרת ימי תשובה אוריד את המשקפיים, וכך עשיתי.

  הכל יצא מפוקסל!!!

  החסרון: מועיל רק לבעלי מספר גבוה...

  בחלומי, ואשמע את הקול מדבר אלי: "גבריאל, גבריאל"
  "תעשה טובה, לא עכשיו, אני ישן" השבתי. אך הקול בשלו:
  "למה רק בעשרת ימי תשובה?".
  ולכן מהיום:

  .WayFree. Anywhere, anytime, anyway

  תרגום: .WayFree. בכל מקום, בכל עת, בכל מקרה.

  @גבריאל, תשתף אותנו בכל התגלות, חזיון או נבואה שאתה חווה. יישר כח.

  @האברך לבקשתך:
  בדרך למנחה באיצקוביץ שמעתי קול מאחורי: "גבריאל". לא הגבתי, כמה גבריאל איכא בשוקא.
  "ר' גבריאל" נו, עכשיו זה כבר יותר ממוקד, אבל פחות מ"הרב הגאון" אני לא מסתובב.
  "תגיד אתה זה שהמצאת את WAYFREE?" הסמקתי.
  הסתובבתי. ראיתי אדם נמוך קומה עם כובע קסקט וזקן לבן.
  "לא הייתי קורא לזה 'המצאה', פשוט חשבתי לעצמי שאם נטפרי הגיעו עד הודו לשלם לגויים שיעזרו לי לשמור על העיניים, אז אני גם אמור לעשות משהו בנדון, לא?"
  הזקן המשיך: "ומה אם סינון תוכן?" עשיתי פרצוף של לא מבין (כי לא הבנתי).
  "רק על העינים צריך לשמור? מה אם סינון תוכן של מה שיוצא מפיך?"
  בעודי מהרהר בדבריו, שמתי לב לפתע שהזקן פשוט נעלם. ואז הבנתי מי האיש...
  וזו התוצאה.


התחבר כדי לפרסם תגובה