הגדרות סינון - מה נכון להכניס?  • בהגדרות סינון, מה נכון להכניס http או https.

    האם http כולל גם אותו אתר ב-https והפוך לא?

    להכניס את שניהם, אני רוצה להימנע מאחר וזה יסרבל את הרשימה.  • @Shalom12 לא משנה


התחבר כדי לפרסם תגובה