אם מתחברים דרך VPN האם זה חוסם את האפשרות להתחבר גם ללא VPN

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: