שלחתי פניה על תמונה לא ראויה לפני שעה ועוד לא קיבלתי מענה


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: