עוד חידוש בנטפרי-פתיחת חנות האפליקציות של וינדוס 10

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: