עוד חידוש בנטפרי-פתיחת חנות האפליקציות של וינדוס 10


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: