איך מדווחים על תמונה חסומה, שנראה שאפשר לשחרר אותה ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: