האם נטפרי מבצעת חסימה לגבי קובץ וידיאו לא נקי שזמין להורדה באתר "כשר" (פרוג) ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: