האם נטפרי מבצעת חסימה לגבי קובץ וידיאו לא נקי שזמין להורדה באתר "כשר" (פרוג) ?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: